کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر

دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،
دانشجوی فنی مهندسی در گرگان.
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388.
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار.
رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.
عضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران.
اقدام و مشارکت به احداث 113 واحد مسکونی برای معلولین.
شهروند طلایی و معلول نمونه ی کشور در سال های 86 و87 ازطرف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کل کشور.
انتخاب به عنوان معلم نمونه ی شهرستان سبزوار 2 بار و استان خراسان 1 بار
قبولی در کنکور سراسری 3 بار؛ مکانیک گرگان سال1357؛ برق مشهد سال؛ 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی، روسی، سرلیک، انگلیسی و عربی 18 مورد.
مشاوره رساله های فوق لیسانس 9 مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2 نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
دریافت گواهینامه داوری مقالات و یا هیات علمی اولین همایش علوم انسانی و اسلامی 1392.
نخبه ورزشی و پژوهشی بازنشستگان کشوری در سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی


دفاعیه

مراسم بزرگداشت استاد ماستیانی

ازراست  : فیض ابادی.شمس ابادی.حاج اقافتاحی.علی ابادی.استادماستیانی.عباسی.بینش.اتحادی.

نشسته :  حیطه ای.امین زارعین.مشکانی


شادروان علی سیستانی قهرمان سابق کشتی خراسان

از راست : خلیل واصغر اسدبور.امین زارعین.مرحوم علی سیستانی.شیعی.موسی ابراهیمی.علی اکبرمشکانی.

نشسته :  مجتبی مشکانی احسان سیستانی فرزند مرحوم فرامرزاسدپور.دکترمجیدابراهیمی ومحمدمشکانی


ازچپ به راست آقایان شاهرخیان(معاونت سماء).حکم آبادی(کارشناس ارشد الهیات).استیری(کارشناس ارشد الهیات).برادران (کارشناس مسئول متوسطه).یزدی (مدیرگروه الهیات).فرامرزی( مدیرگروه فیزیک).شایگان کارشناس مسئول تکنولوژی- مهندس زیبایی(رئیس........)فیروزآبادی (مدیرگروه فلسفه).آریان( مدیرگروه شیمی) فرزین( کارشناس مسئول متوسطه )بهروزچشمی(کارشناس ریاضی).امین زارعین.مهندس قدرت الله راه چمنی ( معاونت مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی )-رضاخاتم پور(معاونت متوسطه اموزش وپرورش سبزوار)عکس یادگاری بعدازتجلیل


مسکونی

ازراست سرهنگ ازادواری،امام جمعه محترم،حسین زاده،ارغیانی،اعضائ محترم شورای شهر شعبانی معاون استاندار.احمداصفهانی.دکترمحسنی نماینده محترم مجلس،ملک پور....نشسته عنبرستانی،شایان،امین زارعین