متاسفانه ایران از نظر کمبود آب در دهک اول دنیاست و خوشبختانه از نظر کیفیت آب آشامیدنی نیز هم در دهک اول دنیاست.

یکی ازبهترین آبهای آشامیدنی از نظر کیفیت در جهان  در منطقه خور و بیابانک است و حداقل دو آب آشامیدنی در سبزوار که از نظر کیفیت در مرتبه سوم  نیز می باشد (گودآسیا و کسکن)

هنگام نوشتن این کتاب در رابطه با فروش آب ایران به فرانسه و  دیگر کشورها دو نظریه وجود داشت ؛اول اینکه آب را به قیمت گران تر از نفت خام به کشور های خارجی بفروشیم

و دوم اینکه آب را نفروشید چرا که در کشاورزی هر چند اصراف می شود. ولی زفت آن (پس آب)... آن در پایین دست بیرون می آید.

من در آن زمان به باغات اطراف شهر رفت و آمد داشتم و ازینکه بجای آبیاری قطره ای از سیستم غرقاب استفاده میشد رنج جانکاهی داشتم و از نظریه اول حمایت میکردم

وقتی توضیحات گروه دوم را شنیدم از نظریه خود برگشتم و هم اکنون بر اسراف آب حساسیت فراوان دارم و متاثر و متاسفم که بگویم مردم ما با یکی از بهترین آب های آشامیدنی جهان ؛ماشین،تن و.....را می شویند. 

گاهی به مردمانی که اسراف می کنند سفارش میکنم هر چند آنچنان که باید به گوش نمیگیرند اما جای شکرش باقیست  که از روی احترام به من پرخاش نمیکنند (بویژه در استخر چمران)

پروردگارا این مایه حیات را همچنان بر ما مردمان ناسپاس ارزانی دار.

#مایهء_حیات

#مهریه_زهرا

#بحران_آب

#امین_زارعین

#iran_sabzevar

والسلام.یکَ

 

دو

سه

چهار

 

پنج

شش

برای دریافت فایل کامل کتاب در نرم افزار ورد (مناسب برای چاپ) اینجا کلیک کنید