کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر

دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،
دانشجوی فنی مهندسی در گرگان.
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388.
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار.
رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.
عضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران.
اقدام و مشارکت به احداث 113 واحد مسکونی برای معلولین.
شهروند طلایی و معلول نمونه ی کشور در سال های 86 و87 ازطرف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کل کشور.
انتخاب به عنوان معلم نمونه ی شهرستان سبزوار 2 بار و استان خراسان 1 بار
قبولی در کنکور سراسری 3 بار؛ مکانیک گرگان سال1357؛ برق مشهد سال؛ 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی، روسی، سرلیک، انگلیسی و عربی 18 مورد.
مشاوره رساله های فوق لیسانس 9 مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2 نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
دریافت گواهینامه داوری مقالات و یا هیات علمی اولین همایش علوم انسانی و اسلامی 1392.
نخبه ورزشی و پژوهشی بازنشستگان کشوری در سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

ویژ گی های این دوره از انتخابات

1- جوانگرایی میانگین سنی شش سال کمتر است.

2-میزان تحصیلات در سبزوار بی سابقه است. سه نفر دکتری دونفر فوق الیسانس هر چند غیر مرتبط

3-سهم اعتدال نسبت به اصول گرا دو به یک است.

4- فرهنگیان اعتدالی واصولی4 کرسی انجمن اسلامی فرهنگیان صفر

5-سهم دانشگاهیان دکتر محمدی و سرکار خانم دکتر بخشی که ایشان نیز بهره وافر وبجایی از حسن انتخاب ستادشان رانیزبردند.

6-جامعه معلولین سامان سبزوار در دور دوم شورای شهر از مجموع هفت نفر 4نماینده داشت که عضو هیات امنا بودند. به ترتیب 1-دکتر علوی 2-مهندس تعصبی 3-حاج علی ارغیانی 4- کاظم کرامت. در دوره قبل همه این عزیزان بجز دکتر علوی ابقاء شدند.

در این دوره آقای علی اکبر فروغی عضو وابسته  جامعه با رای چشم گیری به جمع این بزرگواران پیوست و با تاسف فراوان مهندس تعصبی در جمع علی البدل ماند.

7- جامعه معلولین سامان سبزوار 8 نامزد داشت که سه تن عضو اصلی ویک تن علل البدل انتخاب شدند و محسن حجازانصراف داده راهی کربلا شد وسه تن دیگر جزء15 نفر اول نبودند.موفقیت همهء اعضاء محترم شورای شهرآرزوی قلبی ماست.

]نتایج شورا

کانال رسمی فرمانداری سبزوار:

ردیف  نام  نام خانوادگی  تعداد رای  تعداد رای به حروف  وضعیت داوطلب 

1  قربانعلی  کل میشی  19,602  نوزده هزار و ششصد و دو  عضو اصلی 

2  علی اکبر  فروغی مقدم  16,201  شانزده هزار و دویست و یک  عضو اصلی 

3  علی اصغر  محمدی  12,391  دوازده هزار و سیصد و نود و یک  عضو اصلی 

4  زهرا  بخشی  12,044  دوازده هزار و چهل و چهار  عضو اصلی 

5  علی  ارغیانی  11,217  یازده هزار و دویست و هفده  عضو اصلی 

6  مسعود  پسندیده  11,011  یازده هزار و یازده  عضو اصلی 

7  ذبیح اله  آرمین  10,706  ده هزار و هفتصد و شش  عضو اصلی 

8  کاظم  کرامت  10,356  ده هزار و سیصد و پنجاه و شش  عضو اصلی 

9  حسین  بروغنی  10,332  ده هزار و سیصد و سی و دو  عضو اصلی 

10  مهدی  مقصودی  10,207  ده هزار و دویست و هفت  عضو علی البدل 

11  حسن  زارعی  9,988  نه هزار و نهصد و هشتاد و هشت  عضو علی البدل 

12  سیدابوالفضل  حسینی  9,737  نه هزار و هفتصد و سی و هفت  عضو علی البدل 

13  جلال  تعصبی  9,268  نه هزار و دویست و شصت و هشت  عضو علی البدل 

14  مهدی  فوجی  9,242  نه هزار و دویست و چهل و دو  عضو علی البدل 

15  حسن  ساجدی فر  9,005  نه هزار و پنج  عضو علی البدل 

16  محمدحسین  هادوی فر  8,873  هشت هزار و هشتصد و هفتاد و سه   

17  عبداله  جلیلی  8,651  هشت هزار و ششصد و پنجاه و یک  

18  علی  حاتمی اصل  8,065  هشت هزار و شصت و پنج  

19  سیدمحمد  ابتکار  7,336 

20سیدعلی  قریشی  6,996  

21  محسن  فاضل منش  6,976  

22  جواد  برادران بنا  6,932 

23  اسمعیل  کریمی  6,881  

24  سیروس  محبی نجم آبادی  6,725  

25  زینب  ترابی  6,606 

26  جواد  شیرخانی  6,400  

27  عبداله  حکم آبادی  6,291  

28  مختار  رمضانی  6,172  

29  سیدمحمد  احمدی  5,994  

30  الهام  ابراهیمیان  5,846  

31  ابوالقاسم  حبیبی  5,736  

32  سیدحسین  احمدزاده  5,566 

 

33  ابوالفضل  صانعی  5,353

 

34  محمدمهدی  نعمت شاهی  5,142 

35  جعفر  فرهادی نسب  5,072 

36  خداداد  فروزنده  4,907

37  علیرضا  استاجی  4,821

38  راحله  رضوی رحمانی  4,298 

39  سیدمحمد  افتخار  4,029 

40  علی اصغر  عرب  3,940

41  احمد  ذبیحی فر  3,121

42  رضا  باعثی علی آباد  3,084

43  مصطفی  شهربویه  2,951 

44  سیدشهرام  دلبری  2,934

45  قاسم  جعفری  2,837 

46  حسن  نودهی  2,828 

47  رضا  درخشنده  2,798 

48  احمد  گوهری اصل  2,702 

49  محسن  یاوری نیا  2,701

50  سعید  نورآبادی  2,688 

51  سیدحسین  پورسجادی  2,647 

52  سوسن  نوباغی  2,496 

53  احمد  نواب زاده  2,461 

54  حسن  صفری  2,381 

55  نجمه  ارجمندی پور  2,372

56  اسماعیل  سامقانی  2,320

57  علی اکبر  فلاح  2,285

58  فرزانه  احمدی  2,022 

 

59 غلامرضا  میری  1,974  

60  حسن  بروغنی  1,959

61  هادی  کیخسروی  1,925  یک هزار و نهصد و بیست و پنج.

62  طیبه  نجفی  1,865  یک هزار و هشتصد و شصت و پنج.

63  امیرحسین  سالاری  1,766  یک هزار و هفتصد و شصت و شش.

64  علی  سلمانی  1,740  یک هزار و هفتصد و چهل.

65  مهدی  یوسفی نیک  1,704  یک هزار و هفتصد و چهار.

66  رضا  شهرآبادی  1,702  یک هزار و هفتصد و دو.

67  محمدعلی  طیبی  1,669  یک هزار و ششصد و شصت و نه.

68  مجید  زارعی  1,664  یک هزار و ششصد و شصت و چهار.

69  ابراهیم  امیری  1,656  یک هزار و ششصد و پنجاه و شش.

70  علی  سماعی  1,651  یک هزار و ششصد و پنجاه و یک.

71  سمیه  سلمانی  1,647  یک هزار و ششصد و چهل و هفت.

72  سیدمهدی  موسوی معین  1,642  یک هزار و ششصد و چهل و دو.

73  محمد  مختاری  1,622  یک هزار و ششصد و بیست و دو.

74  رضا  مهدوی  1,610  یک هزار و ششصد و ده  عدم.

75  حسینقلی  لنگری  1,460  یک هزار و چهارصد و شصت.

76  سیدمحمود  برهانی سبزوار  1,458  یک هزار و چهارصد و پنجاه و هشت.

77  سیدخلیل اله  یزدانی اصل  1,381  یک هزار و سیصد و هشتاد و یک.

78  مجید  خاشعی  1,374  یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار.

79  حسن  کوشکی  1,326  یک هزار و سیصد و بیست و شش.

80  علی  ستوده  1,304  یک هزار و سیصد و چهار.

81  علیرضا  نصرآبادی  1,291  یک هزار و دویست و نود و یک.

82  فرهاد  همائی  1,279  یک هزار و دویست و هفتاد و نه.

83  بنفشه  محمدی  1,253  یک هزار و دویست و پنجاه و سه.

84  حجت  زینلی  1,252  یک هزار و دویست و پنجاه و دو.

85  فریبا  رشیدپور  1,170  یک هزار و یکصد و هفتاد.

86  جواد  خسروشیری  1,162  یک هزار و یکصد و شصت و دو.

87  سعید  ایزدپناه  1,125  یک هزار و یکصد و بیست و پنج.

88  حسین  فنی زاده  1,067  یک هزار و شصت و هفت.

89  حسن  بلالی فیلشور  1,008  یک هزار و هشت.

90  مائده  ملائی  940  نهصد و چهل .

91  مهدی  فرشاد  908  نهصد و هشت.

92  پری  جوریان  876  هشتصد و هفتاد و شش.

93  زهرا  مروجی  806  هشتصد و شش.

94  مهرداد  ملائی  797  هفتصد و نود و هفت.

95  امیر  خشنودی فر  757  هفتصد و پنجاه و هفت.

96  مهسا  کافی ثانی  699  ششصد و نود و نه.

97  علیرضا  عارفخانی  679  ششصد و هفتاد و نه.

98  علی  باعثی  659  ششصد و پنجاه و نه.

99  محمود  ازهری  654  ششصد و پنجاه و چهار.

100  زهرا  ملوندی  617  ششصد و هفده.

101  محسن  بنسبردی  608  ششصد و هشت.

102  امیرمسعود  اسلامی  595  پانصد و نود و پنج.

103  مهدی  منصوری پیام  594  پانصد و نود و چهار.

104  مهدی  استیری  571  پانصد و هفتاد و یک.

105  مهدی  حاجی آبادی  530  پانصد و سی.

106  علی اکبر  پورجوادی  484  چهارصد و هشتاد و چهار.

107  مسلم  جوادی منش  451  چهارصد و پنجاه و یک.

108  محمدتقی  میرچولی  441  چهارصد و چهل و یک.

109  محمدرضا  برادران  432  چهارصد و سی و دو.

110  حمید  معیریان  339  سیصد و سی و نه.

111  محمد  داورپناه  330  سیصد و سی.

112  امین  عبادی فرد  324  سیصد و بیست و چهار.

113  طاهره  کاظمی  268  دویست و شصت و هشت.

114  علی  معتمدی آرا  258  دویست و پنجاه و هشت.

115  سمانه  عطاری  239  دویست و سی و نه.

116  رضا  رفیعی  216  دویست و شانزده.

117  احسان  مشکی نسب بمی پور  194  یکصد و نود و چهار.

118  امیر  مهرگانی فر  138  یکصد و سی و هشت.

]

نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سبزوار:

ردیف  نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی  تعداد رای به عدد   تعداد رای به حروف

1  حسن روحانی  86721  هشتاد و شش هزار و هفتصد و بیست و یک

2  سید ابراهیم رئیسی الساداتی   75185  هفتاد و پنج هزار و یکصد و هشتاد و پنج

3  سید مصطفی آقا میرسلیم  1679  یک هزار و ششتصد و هفتاد و نه

4  سید مصطفی هاشمی طبا   710  هفتصد و 10

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی