کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر

دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،
دانشجوی فنی مهندسی در گرگان.
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388.
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار.
رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.
عضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران.
اقدام و مشارکت به احداث 113 واحد مسکونی برای معلولین.
شهروند طلایی و معلول نمونه ی کشور در سال های 86 و87 ازطرف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کل کشور.
انتخاب به عنوان معلم نمونه ی شهرستان سبزوار 2 بار و استان خراسان 1 بار
قبولی در کنکور سراسری 3 بار؛ مکانیک گرگان سال1357؛ برق مشهد سال؛ 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی، روسی، سرلیک، انگلیسی و عربی 18 مورد.
مشاوره رساله های فوق لیسانس 9 مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2 نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
دریافت گواهینامه داوری مقالات و یا هیات علمی اولین همایش علوم انسانی و اسلامی 1392.
نخبه ورزشی و پژوهشی بازنشستگان کشوری در سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عالم خواب» ثبت شده است

      بدنبال پرسش دانشجویان درچگونگی وحی

ضبط وتنظیم: دانشجویان دانشگاه امام خمینی سبزوار:بینقی وافچنگی

مقدمه:

در فرهنگ قرآن چون همه موجودات از علم و شعور برخوردارند و همه می‌توانند از سخن وحی و الهام بهره‌ای داشته باشند سراسر جهان آفرینش در مدرسه هستی زیر تدبیر الهی قرار دارد و او معلّم آنها است و این امکان وجود دارد که خداوند گاهی از راه وحی یا الهام حقیقتی را به انسان، فرشتگان حیوانات حتی جمادات القاء و تفهیم کن  امّا وحی‌ای که به انبیاء اختصاص دارد ادراک خاصی است که از سایر ادراکات ممتاز است زیرا چنین وحی‌ای حاصل حسّ و عقل و غریزه نیست بلکه شعور و ادراکی است که حقیقت آن قابل شناخت نیست و خداوند آن را در انبیاء قرار داده است شخص نبی در ادراک وحی دچار اشتباه و شک نمی‌شود و در اینکه وحی از جانب خداوند است نیازی به دقت نظر و دلیل و برهان ندارد.

وحی دارای پنج مرتبه می باشد:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۳ ، ۱۲:۲۴
موسی الرضا امین زارعین

خواب نادرشاه درباب تجردروح ازماده

شبی که درسحرگاه آن نادرشاه افشار به قتل رسید نادرمضطرب به نظر می رسید مرتب واردحرم سرا شده وخارج می شد ازاطرافیان

هیچکس جرات نمی کرد که ماجرا راسئوال کند تایکی ازنزدیکان اوبنام حسین علی بیک معیرالمهامک به او نزدیک شده علت را

جویا گردید نادراورا به خلوت خواند وگفت تاکنون چیزی راازتوپنهان نداشته ام شبی که به سلطنت رسیدم درخواب دیدم کسی مرا

می خواند ومراباخود برد وگفت آقا تورا احضارکرده است با اورفتم بجایی رسیدیم که دربلندی واقع بود دوازده تن نشسته بودند که

یکی مهمترایشان بود دستورداد کمربندی برمن بستند گفت مواظب باش که برعیت ستم روا نداری سلطنت یافتم وروزبه روز برقدرت

وشوکتم افزوده شد دیشب همان کسان رابه خواب دیدم که ازمن رو بگردانیده وکمربند راازکمرم بازکردند سحرگاه آن شب نادر به

دست نزدیکانش به قتل رسید .

سرشب سرقتل وتاراج داشت    سحرگه نه تن سرنه سرتاج داشت

به یک گردش چرخ نیلوفری           نه نادر بجا ماند نه نادری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۱ ، ۰۰:۱۱
موسی الرضا امین زارعین

   شاعری بنام حاجب این شعرراگفت :

حاجب اگرمحاسبه حشرباعلی است                                            

من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن.

اودرعالم خواب علی (ع)رادید که فرمود این شعر راچنین بگو!

حاجب اگرمحاسبه حشرباعلی است                                           

 شرم ازخداکن وکمترگناه کن.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۰ ، ۱۰:۰۵
موسی الرضا امین زارعین

      گفت ان یار کز وگشت سردار بلند

جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد.

شبلی گوید:چون حسین منصور حلاج را بر درخت آویختند سر مزار وی رفتم وشبها تا سحر گاهان به مناجات ونماز به صبح بر دمی وگفتمی بار پروردگارا حلاج بنده مومن وعارف ودوست تو بود این چه بلا بود که بر وی نازل کردی این چه حکایت است به خواب رفتم در عالم خواب دیدم که صحرای محشر است وحلاج بیاورند از جانب پروردگار فرمان در رسید یا ابابکر اکر مناه بسرنا فابده بغیرنا فانزلنا به ما تری اورا بسر خود راه دادیم با دیگران در میان نهاد این بلا بر و گماشتیم که می بینی کسی را که صحبت مردمان نباید.

آن که سر خلق بر خلق نگاه ندارد خلق با او صحبت نکنند آن کس که سر حق را نگاه ندارد صحبت حق را کی شاید

 زاهد از رندی  دم نزن که نتوان گفت:

با طیب نامحرم راز درد پنهانی               

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۰ ، ۲۱:۴۷
موسی الرضا امین زارعین