کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

نوشته ها،‌مقاله ها و پرسش و پاسخ

کلام

هوالقادر

دکتر موسی الرضا امین زارعین متولد سال 1338
قطع نخاع مهره 6 گردن در حین مسابقات کشتی در تاریخ 23/04/1358در گناباد،
دانشجوی فنی مهندسی در گرگان.
اخذ مدرک دکتری فلسفه علم از بخش شرق شناسی دانشگاه مسکو در شهر دوشنبه (استالین آباد) درسال 1388.
موسس جامعه معلولین سامان سبزوار.
رییس انجمن تشکلهای معلولین خراسان رضوی.
عضو هیئت امناء جامعه معلولین ایران.
اقدام و مشارکت به احداث 113 واحد مسکونی برای معلولین.
شهروند طلایی و معلول نمونه ی کشور در سال های 86 و87 ازطرف شهرداری تهران و سازمان بهزیستی کل کشور.
انتخاب به عنوان معلم نمونه ی شهرستان سبزوار 2 بار و استان خراسان 1 بار
قبولی در کنکور سراسری 3 بار؛ مکانیک گرگان سال1357؛ برق مشهد سال؛ 1365نقشه کشی صنعتی تهران سال 1366.
مقالات وکتب چاپ شده به زبان های فارسی، روسی، سرلیک، انگلیسی و عربی 18 مورد.
مشاوره رساله های فوق لیسانس 9 مورد.
دریافت مدال افتخاری تیراندازی در استوک مندویل انگلستان سال 58.
دارنده ی رکورد شنای معلولین ایران سال 1365.
دریافت 2 نشان لیاقت وعلمی از کشور تاجیکستان سال 1384.
نامزد دریافت نشان دولتی ونامزد نخبگان کشور سال 1390.
دریافت گواهینامه داوری مقالات و یا هیات علمی اولین همایش علوم انسانی و اسلامی 1392.
نخبه ورزشی و پژوهشی بازنشستگان کشوری در سال 1398

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

     

 

هوالعَّلی و هوالعالی وهوالاَعلا     

        عُلوِّ ذَرّه یِ خاکی زِ نَفخِه اش پیدا                  

   هوالوَّلی و هوالوالی و هوالمَولا       

            که بُرد حضرت عیسی(ع)به گُنبَدِ مینا

 هوالحَبیب و هوالاحَبَب و هوالمَحبوب     

           که مَهوشانِ پَریوَش به کوی او مَجذوب

هوالشَفیع و هوالواهِب و هوالوَهّآب       

                  که اوست توبه پَذیر فَراعنه دَر آب

هوالوجودو هوالواجد و هوالمُوجود   

                     زِامتحانِ اِلهی هَمه شَویم مَردود

هوالحَمید و هوالحامد و هوالمَحمود         

                  اَنا العَبیدو اَناالعابِدو تویی مَعبود

هوالشَّهید و هوالشّاهد و هوالمَشهود       

                          شَه شهیداز پی نامُ نِشان نَبود

هوالسَعید و هوالسّاعد و هوالمَسعود       

          که اَمر به سامان شود به دست آن مَوعود

هوالوَدود و هوالواحد و هوالمَعبود         

                 رَوندِگانِ حقیقت به عَهدِشان مَعهود

هوالوَحید و هوالواحد وهوالاَوحَد    

               به هر نماز بندگیِ ما هَمی شَوَد مُمتَد

هوالرَشید و هوالراشِد و هوالاَرشَد         

                  که رَهنَما،راضیُ رزّاق باشد و سَرمَد

هوالبَصیرو هوالباصرو هوالابَصر     

                 که کَند دست خدا در زِقَلعه یِ خبَیر

هوالظَّهیرو هوالظّاهرو هوالاظَهَر     

   علی است(ع)بعد محمّد(ص) وصّیُ هم سَروَر

هوالقَوی و هوالقاهرو هوالقَهّار       

     سخن به صوت علی(ع) گفت حضرت سَتّار

هوالَنّصیرو هوالنّاصرو هوالمَنصور       

          بِروزِحَشرجُمله خَلایق زِنِعمتَش مَسرور

هوالبَصیرو هوالباصرو هوالاَبصَر         

    محمُد(ص) است صاحب کوثَر مخالفان اَبتَر

هوالمُنیرو هوالانوَرو هوالاَنوار       

        محمّد(ص)است نیّرِاَعظم وَ سَید الاَبرار

هوالغَفوروهوالغافِروهوالغَفّار           

       به اشتیاق توبه پَذیر است حَضرت دادار

هوالنَظیروهوالناظرو هوالمَنظور       

        امید که بندهء عاصی،اَمین، شَوَم ماَجور

هوالکَبیروهوالکامِل و هوالاََکبَر         

          که نیست بعد محّمد(ص)پیمبری دیگَر

هوالمُدیروهوالقادرو هوالتَدّبیر       

    حکایتی است؟زلزله،ویروسِ نَحس در تَقدیر

هوالعَزیزو هوالاَعزَّزو هوالمُعزَّز

                      که ذَرّهِ پروری او بُوَد مَرا مُحرَز

هوالحَفیظ و هوالحافظ و هوالمَحفوظ     

              قلندران طریقت زِطَلعَتَش مَحظوظ

هوالرَفیع و هوالرافِع و هوالمَرفوع     

            بُلند مَرتَبه گَردَد خلیل که تابعُ مَتبوع

هوالبَسیط و هو المومِن و هوالجَبّار

        مَگَر که رَستِگار شوی جز به مَذهَب کرّار

هوالرَفیق و هوالشَفیق و هوالمُشفِق       

                     مربی و پروردگارو مُعَلّمِ مَنطِق

هوالجَمیل و هوالمُجمل و هوالاَجمَل       

          که نیست بعد پیمبر بجزعلی(ع)اَفضَل

هوالفَعیل و هوالفاعل و هوالَفعّال         

         دقیق و الحساب است حقُ شدیدُ الفِعال

هوالکَمال و هوالکامِل و هوالاَکمَل       

             که خالق یوسف(ع)ز یوسفَش،اَجمَل

هوالحَلیم و هوالاَحمَل و هوالحامِل

             چو ذَرّه ای رسد از حِلم تو شَوم کامِل

هوالحَکیم و هوالحاکم و هوالاَحکَم       

                 نمود کار کلیمَش  به اَژدَری مُحکَم

هوالعَلیم و هوالعالم و هوالاَعلَم           

                 نُخُست آیتِ حق اِقرأ ربّک الاَکرَم

هوالکَریم و هوالمُکرم و هوالاَکَرم     

         که فاطمه(س) باشد یِگانه گوهَر اَعظَم

هوالرَحیم و هوالراحِم و هوالاَرحَم     

      که نیست بعد محّمد(ص)بجزعلی(ع)اَعلَم

هوالعَظیم وهوالاَعظم و هوالمُعظَم     

                نمود کارحَبیبَش به تارتَنی مُحکَم

هوالقَوی و هوالاَقوم و هوالقائم 

      که بَهرِه وَر شَویم ز اَلطاف او علی الدّائم

هوالفتوح و هوالفاتح و هوالدّیان

               ضمانَتِ رَضوی را چه حاجتِ بُرهان

هوالمُبین و هوالمَامَن و هوالمنّان

                   زِ نورِ اوست چِهره های ما تابان       

هوالجَواد و هوالماجِد و هوالاَجوَد

               به روزهای خُجَسته غَدیرخُم اَسعَد

هوالرَئوف و هوالاَرفع و هوالمَعروف

           الاشود که به دیدار حق شَوَم مَشعوف 

                                    ...............

 

نیمی از این سروده ها سال 75نگاشته شده واردیبهشت99 به پایان رسید.

ویراستاران مهربانوان ریحانی،نزهتی با اشراف استاد سعید شریفان 

 

نظرات  (۳)

سلام.سروده هنرمندانه،دلنشین و ارزشمندیست.

توفیقتان افزون.

حق یارتان.

التماس دعا

پاسخ:
سپاس. اصلاح می فرمودید 

سلام.

بسیار جالب بود.

البته به نظرم بشه که در بعضی از بیت ها میشه وزنش رو یکم تغییر داد تا زیباتر بشه، شایدم اشتباه میکنم.

باعرض سلام و احترام خدمت استاد گرانقدر

شعر از جهت معنی بسیار قوی و از جهت وزن خوب است.چند نکتت به ذهنم میرسه که جسارتا عرض میکنم.امید که حمل بر جسارت نباشه.

او بود بود و ز بود او دگر اشیا نمود دو سیلاب اضافه داره

اناالعبید و اناالعابد و تویی مقصود.مقصود اگر معبود بشه با عبید و عابد هم ریشه میشه

که مهوشان پریوش به کوی او مجذوب.کوی به او متصل است

هوالوهاب و هوالواهب و هوالوهاب.وهاب دوبار تکرار شده

هوالدلیل و هوالکامل و هوالاکمل.چون کامل در بیت بعد هم استفاده شده میتوان به جای کامل از کمال استفاده کرد:هوالدلیل و هوالکمال و هوالاکمل

هوالملیک و هوالمالک و هوالمملوک.میشه مملوک رو از صفات خدا دونست؟ما مملوکیم یا او؟

و در پایان هم یک مصراع کم است

اگر اساعه ادبی شد عذرخواهم

پاسخ:
سپاس. سپاس 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی